HEINEKEN Slovensko predstavuje novú udržateľnú stratégiu

16. 06. 2021.
HEINEKEN Slovensko predstavuje novú udržateľnú stratégiu

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko, ako líder na slovenskom pivnom trhu, dlhodobo orientuje svoje podnikanie smerom k trvalej udržateľnosti. Už niekoľko rokov stojí za iniciatívou Načapujme si lepší svet, v rámci ktorej teraz prichádza s novou stratégiou, postavenou na troch hlavných pilieroch: ochrana životného prostredia, sociálna udržateľnosť a zodpovedná konzumácia alkoholických nápojov. V rámci novonastolenej stratégie sa, mimo iné, spoločnosť zaviazala k uhlíkovej neutralite vo výrobe do roku 2030, k vyváženiu pomeru žien a mužov v senior manažmente na úroveň 40% žien do roku 2030, ale aj k zníženiu spotreby vody na úroveň 2,9 hl na jeden hl vyrobeného piva.

Cesta k nulovému odpadu a k uhlíkovej neutralite
Znižovanie emisií CO2 predstavuje pre spoločnosť HEINEKEN Slovensko jedno z jeho hlavných snažení. Uhlíkovú stopu pritom pivný líder na slovenskom trhu znižuje naprieč celým dodávateľským reťazcom, nielen v rámci vybraných častí procesu výroby. Od zberu jačmeňa cez varenie piva až po jeho samotnú distribúciu a čapovanie, snaží sa spoločnosť neustále aktívne prispievať k znižovaniu uhlíkovej stopy, a tak chrániť našu zem pre ďalšie generácie. Každým dňom sa tak spoločnosť približuje ku globálom stanovenému cieľu - uhlíkovej neutralite vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040.  

Nielen znižovanie uhlíkovej stopy, no i posilňovanie cirkulárnej ekonomiky, patrí k vytýčeným cieľom novej stratégie. Spoločnosť dala prísľub, že do roku 2025 nebude žiaden odpad z výroby vyvážať na skládku. V súčasnosti pritom objem odpadu takisto nepredstavuje vysoké percentá, k nulovému odpadu sa chce spoločnosť dopracovať z aktuálnych 0,4%. 
Rovnako tak, HEINEKEN Slovensko plánuje do roku 2030 smerovať 100% zdrojov chmeľu a jačmeňa z udržateľného hospodárstva a svoje záväzky posúva aj smerom k ochrane vody a znižovaniu jej spotreby. Tú by rád dostal na úroveň 2,9 hl na jeden hl vyrobeného piva.

Podpora inklúzie a rôznorodej spoločnosti, pomoc komunitám
Iniciatíva Načapujme si lepší svet odzrkadľuje dlhodobý prístup k vytváraniu spoločnej udržateľnej hodnoty vo vzťahu k zamestnancom, partnerom, životnému prostrediu a spoločnosti. V rámci oblasti sociálnej udržateľnosti sa tak HEINEKEN Slovensko zaviazal k vyváženiu pomeru žien a mužov v senior manažmente na úroveň 30% žien do roku 2025 a 40% do roku 2030. Zároveň, 100%  všetkých vedúcich zamestnancov spoločnosti prejde do roku 2023 školením vedenia inkluzívneho a rôznorodého tímu.

Značnú pozornosť plánuje spoločnosť venovať aj pomoci druhým. Nadviaže tak i na tradíciu predošlého roka, kedy HEINEKEN Slovensko podal pomocnú ruku prostredníctvom rôznorodých aktivít. Cieľom bolo aktívne prispieť k zníženiu dopadu obmedzení na HORECA segment, podporiť umenie a kultúru, ako aj pomôcť pracovníkom v prvej línii či domovskému mestu hurbanovského pivovaru a sladovne. Celkovo tak do pomoci druhým investovala spoločnosť 178 000 € a v tradícii spojenej s podporou a rozvojom komunít plánuje pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. 

Zodpovedná konzumácia alkoholu 
HEINEKEN Slovensko sa venuje téme zodpovednej konzumácie alkoholu už niekoľko rokov, a to pod záštitou projektu Rozumne.  Minulý rok etablovaný projekt Rozumne spoločnosť podporila kampaňou, ktorej súčasťou bola revitalizácia jeho webovej stránky www.rozumne.sk. Práve na nej nájde návštevník nad 18 rokov všetky informácie o zodpovednej konzumácii alkoholu, prevencii aj o alternatívach pomoci. HEINEKEN Slovensko plánuje i tento rok v projekte pokračovať a iniciovať potrebný spoločenský dialóg. 
Navyše, 10% z mediálneho rozpočtu značky Heineken® bude i naďalej smerovaných na podporu kampane o zodpovednej konzumácii alkoholu, ako je tomu každý rok.

Podrobnejšie informácie k novej udržateľnej stratégii nájdete na stránke: https://heinekenslovensko.sk/podnikame-zodpovedne/