Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné informácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú na túto webovú lokalitu, ktorú sprístupňuje spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo („my“ alebo „nás“) cez webovú adresu horecaacademy.heineken.sk (ďalej len „webová lokalita“). Prostredníctvom tejto webovej lokality môžeme zhromažďovať určité osobné údaje, a vystupujeme ako prevádzkovateľ zhromaždených a spracovaných osobných údajov. Sme súčasťou skupiny HEINEKEN.

Prosím pozorne si tieto zásady ochrany osobných údajov prečítajte, pretože obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť ako nakladáme s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame prostredníctvom tejto webovej lokality („osobné údaje“).

2. Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako používame Vaše osobné údaje

Väčšiu časť našej webovej lokality môžete používať bez toho, aby ste nám museli poskytnúť osobné údaje. Pre využívanie určitých služieb a účelov webovej lokality je potrebné poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli spracovať vaše žiadosti, umožniť vám účasť na aktivitách alebo vám posielať informačné bulletiny alebo iné informácie. Poskytnutie požadovaných informácií, označených na webovej lokalite hviezdičkou, je povinné. Ak nám požadované informácie neposkytnete, nebudeme vám môcť poskytnúť službu alebo produkt alebo umožniť účasť na aktivite.

Okrem informácií, ktoré ste nám povinní poskytnúť, aby ste sa mohli zúčastňovať na aktivitách / kampaniach, zhromažďujeme určité informácie, keď navštívite našu webovú stránku.

Toto sú informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, účeloch, na ktoré osobné údaje používame a o tom, ako dlho budeme vo všeobecnosti vaše osobné údaje uchovávať:

 • - účasť na kampaniach a súťažiach
  Ak sa zúčastňujete súťaží alebo podujatí (vrátane aktivít zahŕňajúcich výhry za nákup produktov (vrátane darčekov, okamžitých výhier a súťaží s prihlásením online, cez mobilný telefón, sociálne siete a aplikácie)), vernostných a odmeňovacích programov, výziev na aktivity, žrebovaní o výhry, aktivít s použitím stieracích žrebov alebo tomboly (vrátane okamžitých výhier a súťaží s prihlásením online, cez mobilný telefón, sociálne siete a aplikácie); ochutnávok a propagácie na mieste predaja a geograficky cielených aktivít (vrátane gamifikácie a SMS), v závislosti od kampane alebo súťaže vás môžeme požiadať o vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a odpovede na otvorené otázky s cieľom „vyhrať“. Ak vám bude potrebné zaslať ceny bežnou poštou (napr. vstupenky alebo výrobky), požiadame vás tiež o vašu fyzickú adresu, alebo môžeme požiadať o ďalšie konkrétne podrobnosti potrebné na udelenie vašej výhry. Tieto informácie potrebujeme na spracovanie Vašej účasti a na to, aby sme s vami mohli komunikovať o vašej výhre alebo vám zaslať výhry. Všetky informácie o vašej účasti v našich kampaniach a súťažiach uchováme po dobu najviac 6 mesiacov po skončení súťaže. Informácie nebudú použité na iné účely, pokiaľ o nich nie ste výslovne vopred informovaní a / alebo sme vás nepožiadali o predchádzajúci súhlas s ich použitím.

 • - Informácie, keď nás kontaktujete alebo keď si objednáte degustačnú večeru alebo školenie
  Ak navštívite našu webovú stránku a máte otázku alebo inú poznámku, môžete ich odoslať cez náš kontaktný formulár. Požiadame vás, aby ste poskytli svoje meno a e-mailovú adresu a samozrejme informácie o vašej žiadosti. Tieto informácie použijeme iba na zodpovedanie vašej otázky. Zaznamenáme vaše žiadosti, otázky, ako aj naše odpovede a ďalšie kroky na vybavenie vašej žiadosti. Všetky informácie budeme uchovávať 6 mesiacov po vyriešení vašej otázky alebo sťažnosti alebo po ukončení vyšetrovania.
  Pokiaľ sa prihlásite na nami organizované školenie, v rámci prihlášky vás požiadame o poskytnutie vášho mena, priezviska, emailu a telefónneho čísla. Tieto informácie sú potrebné na to, aby sme vám vedeli zabezpečiť školenie, ktoré ste si objednali, ide teda o zmluvný základ. Na našej webovej lokalite vám ponúkame aj možnosť objednať si degustačnú večeru, za účelom jej zabezpečenia vás požiadame o váš email a telefónne číslo. Ide opäť o zmluvný základ. Tieto informácie budeme uchovávať po dobu 3 rokov odo dňa odoslania objednávky, alebo dlhšie pokiaľ to vyžadujú právne predpisy.

 • - Informácie o vašej návšteve a používaní našej webovej lokality
  Pri vašej návšteve webovej lokality zhromažďujeme určité informácie, ako je vaša IP adresa, navštívené stránky, kategória zariadenia, prehliadač, a typ webového prehliadača, kliknutia a zobrazenia. Informácie o používaní našej webovej lokality a služieb nám umožňujú vytvárať segmenty, ktoré predstavujú skupiny návštevníkov webovej lokality alebo zákazníkov s množstvom spoločných charakteristík, ako sú veková skupina, pohlavie alebo región. Pravdepodobne vás pridáme do jedného zo segmentov. Údaje je možné použiť aj na vytvorenie segmentov, ktoré sa používajú na prispôsobenie webovej lokality a napríklad na zmenu poradia výsledkov vyhľadávania alebo na miesto, kde umiestňujeme určité ponuky, takže je pravdepodobnejšie, že ich uvidíte. Môžeme tiež použiť segmenty na zobrazovanie inzerátov online, o ktorých si myslíme, že sú pre vás relevantné a posielať vám reklamné správy.
  Tieto osobné údaje používame v rámci našich oprávnených záujmov, aby sme mohli propagovať naše produkty a služby našim zákazníkom a návštevníkom webovej lokality, aby sme mohli osloviť viac zákazníkov, zlepšiť predaj našich produktov a služieb. Osobné údaje budeme uchovávať najviac 14 mesiacov.

 • - Zasielanie obchodných a marketingových informácií
  Obchodné a marketingové informácie vám môžeme zasielať rôznymi spôsobmi. Môžete sa prihlásiť na odber prijímania komerčných správ (napr. newsletter). V takom prípade použijeme na zasielanie našich obchodných správ kontaktné údaje (ako je vaša e-mailová adresa, účet na sociálnych sieťach alebo telefónne číslo), ktoré ste poskytli. Okrem toho budete tiež automaticky pridaní do našej databázy zákazníkov, keď si u nás zakúpite produkt, a preto budete dostávať komerčné správy o podobných produktoch alebo službách, pokiaľ v čase nákupu nebudete namietať proti tomuto spracovaniu osobných údajov. Ak si už neželáte dostávať od nás žiadne komerčné správy, môžete sa kedykoľvek odhlásiť pomocou funkcie odhlásenia v každej e-mailovej správe (alebo si prečítajte nasledujúce odseky, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako to urobiť).
  V prípade existujúceho obchodného vzťahu je v našom oprávnenom záujme použiť osobné údaje na zasielanie informácií o našich produktoch našim existujúcim zákazníkom. Ak to vyžaduje zákon, požiadame o predchádzajúci súhlas so zasielaním komerčných správ. Po deaktivácii prijímania obchodných správ odstránime vaše kontaktné údaje, pokiaľ sa nepoužívajú a neuchovávajú aj na iné účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 • - Údržba a optimalizácia našej webovej lokality
  Vaše osobné údaje sa použijú aj na údržbu a analýzu našej webovej lokality s cieľom vyriešiť problémy s výkonom, vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, údržby systému, podpory, vykazovania a hostingu údajov, zlepšenie dostupnoti a zabezpečenie webovej platformy proti podvodom. Zaznamenávame celkové používanie našej webovej lokality.
  Naše používanie vašich osobných údajov na tieto účely je potrebné pre naše oprávnené záujmy, pričom údaje sa budú uchovávať maximálne 14 mesiacov. Logy používania našej webovej platformy budú vymazané do 14 mesiacov od vytvorenia.

 • - Registrácia a vytvorenie účtu na našej webovej stránke
  Na našej stránke je možné vytvoriť si užívateľský účet, a získať tak prístup k ďalšiemu obsahu.  V tomto prípade nám poskytnete prihlasovacie meno a heslo (ktoré potrebujeme na vedenie vášho účtu).

Údaje o vašom účte si ponecháme, pokiaľ ho budete aktívne používať. Po 6 mesiacoch nečinnosti váš účet odstránime. Môžete tiež požiadať o odstránenie svojho účtu aj skôr, a to prostredníctvom gdpr@heinekenslovensko.sk

3. Ako zdieľame vaše osobné údaje

Zdieľame iba také osobné údaje a údaje súborov cookie, aké nám umožňuje zákon. To znamená, že vás požiadame o predchádzajúci súhlas, ak má byť zákonným základom (napríklad keď zdieľame údaje o súboroch cookie). Ak sa môžeme použiť ako právny základ náš oprávnený záujem, urobíme to. Týka sa to prípadov, keď vytvárame agregované marketingové prehľady alebo segmenty.

Je možné, že budeme musieť zdieľať osobné údaje s tretími stranami, aby nám pomohli poskytovať služby a produkty a aby sme mohli prevádzkovať našu webovú lokalitu. Tieto tretie strany zahŕňajú:

 • • spoločnosti skupiny HEINEKEN na účely ukladania osobných údajov spracovaných prostredníctvom webovej lokality vďaka zdieľaným informačným systémom,
 • • poskytovateľov služieb, ak je to potrebné na poskytnutie služby a na poskytovanie služieb analýzy údajov,
 • • poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú organizovať kampane a propagačné akcie,
 • • reklamné spoločnosti prvej a tretej strany,
 • • mediálne agentúry na marketingové a výskumné účely,
 • • prevádzkovateľov sociálnych sietí,
 • • spoločnosti skupiny HEINEKEN v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo iného nakladania s celým alebo s časťou nášho podnikania, majetku alebo akcií (aj v súvislosti s akýmikoľvek bankrotmi alebo podobnými konaniami)
 • • v prípade, že HEINEKEN predá všetky alebo niektoré aktíva alebo akcie spoločnosti skupiny HEINEKEN, ktorej boli osobné údaje prevedené na tretiu stranu, vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tejto tretej strane.

Tieto strany môžu mať sídlo na Slovensku, v Európskej únii, v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru alebo inde vo svete. Pri uchovávaní osobných údajov mimo EHP zabezpečíme primeranú úroveň ochrany prenesených údajov. Požadujeme od poskytovateľov služieb, aby používali primerané opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov.

Možno budeme musieť poskytnúť osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, aby sme splnili všetky právne záväzky alebo súdne príkazy.

4. Bezpečnosť osobných údajov

Prijali sme primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov zozbieraných prostredníctvom webových stránok pred zneužitím alebo náhodným, neoprávneným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, zverejnením, získavaním alebo prístupom, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi o ochrane osobných údajov. Žiadna internetová lokalita však nemôže byť 100-percentne bezpečná a nemôžeme niesť zodpovednosť za neoprávnený alebo neúmyselný prístup, ktorý je mimo našej kontroly. Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné webové lokality. Nie sme zodpovední za praktiky, obsah alebo bezpečnosť osobných údajov používaných týmito inými webovými lokalitami, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame, aby ste si vždy pozorne prečítali zásady ochrany osobných údajov na týchto iných webových lokalitách.

5. Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to požadované zákonom, alebo tak dlho, ako je potrebné na poskytnutie akýchkoľvek požadovaných služieb alebo na akékoľvek iné účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Špecifický termín uchovávania je uvedený v týchto zásadách ochrany osobných údajov pre každý z príslušných účelov. Urobíme primerané kroky na zničenie alebo deidentifikáciu osobných údajov, ktoré vlastníme, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely alebo po uplynutí stanoveného obdobia uchovávania.

6. Súbory cookie

Veľká časť informácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov sa zhromažďuje prostredníctvom nášho používania súborov cookie a podobných postupov. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa sťahujú a môžu byť uložené na vašom používateľskom zariadení, napríklad v počítači, inteligentnom telefóne alebo tablete. Postupy, ktoré používame, ktoré môžu byť podobné súborom cookie, ako napr. trackovacie pixely, javascript, značky (tags“), a webové majáky („web beacons“). Tieto súbory cookie a podobné postupy sú niekedy potrebné na zapamätanie si nastavenia účtu, jazyka a krajiny, ale tiež nám umožňujú merať a analyzovať vaše správanie na našej webovej lokalite a zobrazovať vám personalizované ponuky na našej webovej lokalite alebo na webových lokalitách tretích strán. Pred začatím používania cookie súborov vás požiadame o súhlas s ich prijímaním a používaním. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o tom, ktoré cookie používame a ako ich používame, prečítajte si naše samostatné Zásady používania súborov cookie.

7. Sociálne siete

Môžete sa rozhodnúť zdieľať informácie na našej webovej lokalite prostredníctvom sociálnych sietí, ako napr. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. To znamená, že informácie, ktoré zdieľate, s menom a preferenciami, budú viditeľné pre návštevníkov vašich osobných stránok. Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali zásady ochrany osobných údajov jednotlivých sociálnych sietí, pretože tieto sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov týmito stranami.

8. Ochrana údajov detí

Webová lokalita nie je určená na používanie osobami mladšími ako 18. Nebudeme vedome zhromažďovať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov.

9. Vaše práva na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie, namietanie a prenosnosť údajov

Ak sa na vaše osobné údaje vzťahuje alebo vzťahovalo európske nariadenie GDPR ( Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) alebo v rovnakom rozsahu lokálne predpisy, máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu a výmaz, právo obmedziť spracovanie údajov, právo ukončiť spracovanie alebo používanie vašich osobných údajov na profilovanie, máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Máte tiež právo podať sťažnosť u miestneho orgánu na ochranu údajov. Všetky vaše práva podliehajú príslušným zákonom o ochrane údajov a ďalším príslušným zákonom a predpisom, postupom ochrany osobných údajov spoločnosti HEINEKEN a ďalším pokynom spoločnosti HEINEKEN.

Máte právo namietať voči používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, a ak tak urobíte, vašej žiadosti vyhovieme. Ak ste poskytli súhlas s používaním vašich osobných údajov, máte právo odobrať svoj súhlas bez toho, aby ste ovplyvnili legitímnosť nášho využívania týchto údajov pred vaším odobratím vášho súhlasu.

Upozorňujeme tiež, že ak využijete (niektoré) svoje voľby a práva, je možné, že nebudete môcť úplne alebo čiastočne využívať služby našej webovej stránky.

10. Aktualizácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov budeme kontrolovať a z času na čas aktualizovať. Akékoľvek zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na našej webovej stránke a v rozsahu, ktorý je odôvodnene možný, vás o nich budeme informovať.

11. Kontakt

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z vašich práv uvedených vyššie alebo ak máte akúkoľvek inú otázku, námietku proti využívaniu vašich osobných údajov alebo sťažnosť ohľadom ochrany osobných údajov alebo spôsobu akým vaše údaje spracúvame, môžete nás môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej lokalite http://www.heinekenslovensko.sk/kontakty výberom predmetu žiadosti „Ochrana osobných údajov“ alebo emailom na gdpr@heinekenslovensko.sk.

Prevádzkovateľ:
Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36528391, DIČ: 2020151573, Reg.: OS v Nitre, odd. Sa, vl. Č. 10074/N
Korešpondenčná adresa: Apollo Business Center II, Prievozská 4D, Blok E, 82109 BRATISLAVA