UMENIE ČAPOVAŤ

Na kvalite čapovaného piva sa na 50 % podieľa pivovar a na 50 % samotný podnik. Je preto dôležité, aby ste venovali pozornosť starostlivosti o pivo – od čistenia pivných rúrok až po správnu techniku čapovania. Naučíme vás, ako na to.

PRIHLÁSENIE na tréning umenie čapovať

AKO SPRÁVNE ČAPOVAŤ?

To vám vysvetlíme vo videu.

4 KROKY SPRÁVNEHO ČAPOVANIA

Opláchni

1. Opláchni

Prvým predpokladom kvalitného čapovania je čistý a vychladený pohár s logom čapovanej značky.
 • Umývajte poháre v špeciálnych umývačkách pivného skla nazývaných spülboy alebo ručne.
 • Používajte výhradne špeciálny čistiaci prostriedok na pivné sklo, ktorý po sebe nezanecháva chuť ani inú stopu.
 • PPred čapovaním pohár opláchnite studenou vodou. Nikdy nečapujte do teplého pohára, inak bude pivo nadmerne peniť.
Načapuj

2. Načapuj

Správne zvolená technika čapovania podčiarkne kvalitu čapovaného piva vo vašom podniku.
 • Pivo čapujte do pohára nakloneného v uhle 45° po stene pohára.
 • Pri plnení pohár postupne odďaľujte od výčapného kohúta tak, aby ste kohút nenamáčali do piva.
 • Na záver odtiahnite výčapný kohút od steny pohára tak, aby ste vytvorili primerané množstvo peny, t. j. 2-3 cm vysokú penu. Penu môžete vytvoriť potlačením kohúta od seba.
 • Načapované pivo nikdy nenechajte pod výčapným kohútom, padajúce kvapky ničia štruktúru peny.
 • Pivo nikdy nečapujte dopredu, zbytočne sa ohreje a zvetrá.
Skontroluj

3. Skontroluj

Pred podávaním piva hosťovi skontrolujte správne načapovaný pohár piva.
 • Pivo je načapované po mierku (max. 0,5 cm pod mierku a k tomu cca 3 cm vysoká pena).
 • Pivo je správne vychladené na teplotu 7 – 10 °C (pohár sa zvyčajne správne orosí).
Podávaj

4. Podávaj

K dokonalosti už chýba iba správne podávanie piva.
 • Z hygienických dôvodov držte pivo v spodnej časti za jeho dno.
 • Pivo servírujte na podpivníku s logom otočeným ku konzumentovi.
 • Pri podávaní udržujte očný kontakt, usmievajte sa a zaprajte Na zdravie!

VÝČAPNÉ ZARIADENIE A JEHO ČASTI

Štandardné výčapné zariadenie pozostáva z týchto komponentov:

VÝČAPNÉ ZARIADENIE
 • 1. VÝČAPNÝ KOHÚT
 • 2. VÝČAPNÝ STOJAN
 • 3. PIVNÉ POTRUBIE
 • 4. REGULÁTOR TLAKU
 • 5. CHLADIČ
 • 6. NARÁŽACIA HLAVA
 • 7. SUD
 • 8. HNACÍ PLYN

TANKOVÁ TECHNOLÓGIA

Plne automatizovaný systém tankového piva, ktorý je riadený počítačom, zabezpečuje absolútnu čerstvosť čapovaného piva. Má takú kvalitu a čerstvú chuť ako pivo, ktoré by ste si načapovali priamo v pivovare. Čistenie tankového systému podlieha samostatným pravidlám.

TANKOVÁ TECHNOLÓGIA

PIVÁ DOSTUPNÉ V TANKU: Zlatý Bažant 10%, Zlatý Bažant 12%, Krušovice Královská 10%, Krušovice Královská 12%, Corgoň Legenda

VÝČAPNÁ TECHNOLÓGIA DAVID

David výčapné zariadenie je určené pre podniky s menším predajom čapovaného piva. Zabezpečuje pivo v perfektnej kvalite vďaka chladiacemu systému, jednorazovej pivnej rúre (tá je súčasťou každého 20l sudu). Garantuje 21-dňovú záruku od narazenia sudu.

David
 • 1. VÝČAPNÝ KOHÚT
 • 2. CHLADENÝ VÝČAPNÝ STOJAN
 • 3. PLASTOVÁ PIVNÁ RÚRKA
 • 4. VSTUP PRE PIVNÚ RÚRKU
 • 5. RÚRKA CO2
 • 6. NÁHRADNÝ SUD NA VYCHLADENIE
 • 7. NARÁŽACIA HLAVICA
 • 8. PIVNÁ RÚRKA
 • 9. NARAZENÝ SUD DAVID

PIVÁ DOSTUPNÉ PRE DAVID: Heineken, Zlatý Bažant '73, Zlatý Bažant 0,0 %, Krušovice Královská 12%

VÝČAPNÁ TECHNOLÓGIA BLADE

Blade – pultový výčapný systém pre malé prevádzky. Skvelá viditeľnosť, malé rozmery, 8l súdky, pivo perfektnej kvality až 30 dní od narazenia, jednoduchá údržba, žiadny hnací plyn, čapovanie bez strát.

 • 1. JEDINEČNÝ DIZAJN
 • 2. JEDNORAZOVÝ 8-LITROVÝ SÚDOK
 • 3. VÝČAPNÝ KOHÚT+
 • 4. JEDNORAZOVÁ PIVNÁ RÚRKA
 • 5. CHLADIACI SYSTÉMInštruktážne video
Blade

PIVÁ DOSTUPNÉ PRE BLADE: Heineken, Birra Moretti, Tiger

STAROSTLIVOSŤ O VÝČAPNÉ ZARIADENIE

Pozrite si všetky detaily vo videu.

ČISTENIE VÝČAPNÝCH RÚROK

Pravidelné čistenie a preplachovanie pivných rúrok je základom toho, aby ste servírovali pivo v perfektnej chuti a kvalite. Udržujte v dobrom hygienickom stave aj ostatné komponenty svojho výčapného zariadenia (narážacia hlava, chladič, výčapný stojan, výčapný kohút atď.).

ABC DOKONALEJ HYGIENY VÁŠHO VÝČAPNÉHO ZARIADENIA:

A) DENNÉ ČISTENIE

Na konci každej zmeny je nevyhnutné, aby ste prepláchli pivné rúrky pitnou vodou. Slúži vám na to sanitačná hlava alebo sanitačný súdok. Vodu nechajte pretiecť pivnými rúrkami aspoň 2-3 minúty a nechajte v rúrkach vodu na noc. Sud narážajte až ráno.

B) TÝŽDENNÉ ČISTENIE

Raz týždenne vyčistite pivné rúrky teplým roztokom čistiaceho a dezinfekčného prostriedku (napr. kryštalickou sódou bežne dostupnou v obchodoch s drogériou) a nechajte ho pôsobiť 15 minút. Následne rúrky dôkladne prepláchnite pitnou vodou. Opäť v nich na noc ponechajte vodu. Nezabudnite vyčistiť aj dočasne nevyužívané pivné rúrky.

C) MESAČNÉ ČISTENIE

Raz do mesiaca je potrebné vykonať odbornú sanitáciu, ktorú pre vás zabezpečí školený odborník externej servisnej firmy. Pri tejto sanitácii je zabezpečené nielen dokonalé vyčistenie vášho pivného potrubia, ale aj všeobecná kontrola vášho výčapného systému a jeho preventívna údržba.

USKLADNENIE SUDOV

 • Šetrne manipulujte so sudmi pri ich preberaní.
 • Sudy skladujte v čistých a suchých priestoroch pri teplote 5 – 25 °C, pričom ideálne rozmedzie teploty je 7 – 10 °C. Nikdy neuskladňujte sudy na priamom slnku. Ak je teplota nižšia, vzniká chladový zákal a dochádza k „presycovaniu“ piva CO2. Ak je teplota vyššia, znižuje sa trvanlivosť a kvalita piva.
 • Sud by mal pred samotným narazením postáť min. 24 hodín, aby sa pivo upokojilo. Uložte preto sudy tak, aby ste s nimi nemanipulovali pred samotným narazením.
 • Čistite narážaciu hlavicu a fiting na sude horúcou vodou a kefkou pred každým použitím a po každom použití.
 • Dodržujte zásadu FIFO (first in – first out), teda prvý sud dnu ide ako prvý von.

STAROSTLIVOSŤ O POHÁRE

Prvým predpokladom dobre načapovaného piva je čistý a vychladený pohár.

Poháre umývajte v špeciálnych umývačkách pivného skla nazývaných „spülboy“ alebo ručne pod teplou tečúcou vodou. Používajte výhradne čistiace prostriedky na pivné sklo, ktoré po sebe nezanechávajú chuť ani inú stopu.

Poháre neutierajte, mohli by na nich zostať vlákna z utierky.

Pred čapovaním pohár ešte opláchnite studenou vodou, aby ste ho ochladili. Nikdy nečapujte do teplého pohára, inak vám bude pivo nadmerne peniť.

Nepožívajte pivné poháre na čapované kolové a sladené nápoje. Množstvo cukru, ktorý tieto nápoje obsahujú, sa usádza na dne pohára. Aj neviditeľné čiastočky na dne pohára môžu viesť k rýchlemu padnutiu pivnej peny.

Starostlivosť o poháre

KNIHA ČISTENIA

PREČO TREBA MAŤ KNIHU?

Evidencia čistenia pivných rúrok a celého výčapného zariadenia je rovnako dôležitá ako samotný úkon čistenia. Evidujte čistenie a svojím podpisom garantujte výkon čístenia! Je to dôležité ako pre vás, tak pre prípadnú kontrolu hygieny.

KNIHA ČISTENIA na stiahnutie
Kniha čistenia

BEZPEČNOSŤ

DODRŽIAVAJTE POSTUPY TÝKAJÚCE SA CO2

Pivovary, krčmy, reštaurácie, kluby a barové pivnice sú najviac ohrozené nehodami so smrteľnými následkami z plynu CO2. Ak je CO2 fľaša nesprávne utesnená, unikajúci plyn môže spôsobiť, že hladina kyslíka v okolitom vzduchu klesne. Ľudia, ktorí dýchajú tento vzduch, sa môžu dusiť, čo môže viesť k poškodeniu mozgu alebo smrti. Plyn CO2 je bezfarebný a bez zápachu, takže je ťažké zistiť netesnosť.

CO2

ČO MÁTE ROBIŤ, KEĎ... ?

1. PIVO NETEČIE – SKONTROLUJTE

 • či nie je prázdna tlaková fľaša hnacieho plynu (napr. CO2, Inertal atď.);
 • či nie je zatvorený ventil regulátora tlaku;
 • či nie je zamrznutá voda v chladiči;
 • či nie je prázdny sud alebo zalomená pivná rúrka.

2. SUD SA NEDÁ NARAZIŤ

 • Skontrolujte typ narážacej hlavice (jej kompatibilitu so sudom).

3. PIVO PENÍ – SKONTROLUJTE:

 • nastavenie regulátora tlaku (cca 2 – 2,8 baru);
 • teplotu piva (ideálna teplota je 7 – 10 °C);
 • preverte, či sa so sudom 24 hodín pred narazením nemanipulovalo;
 • či nie je poškodené tesnenie suda, tesnenie narážacej hlavice alebo poškodené pivné rúrky.

4. PIVO JE KALNÉ – SKONTROLUJTE:

 • ako dlho je sud narazený (sud narazený 3 a viac dní môže byť infikovaný; infikovaný sud treba ihneď odstaviť a pivné rúrky prepláchnuť pitnou vodou);
 • teplotu v sklade, ktorá má byť v rozmedzí 5 – 25 °C. Nízka teplota môže spôsobiť chladový zákal;
 • neudržiavaný výčapný systém môže spôsobiť načapovanie zakaleného piva.
 • V tomto prípade je nevyhnutná sanitácia výčapného zariadenia.

5. PIVO JE BEZ PENY – SKONTROLUJTE:

 • nastavenie regulátora tlaku (cca 2 – 2,8 baru);
 • čistotu pohára (mastné poháre, resp. zostatok čistiaceho prostriedku v pohári).

Ak ste skontrolovali všetky možnosti a problém stále pretrváva, obráťte sa na servisnú firmu (kontakt na prednej strane), resp. na obchodného zástupcu spoločnosti HEINEKEN.